Create your CV - It only takes a few seconds

Honda, Ford, Toyota, Mitsubishi jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Thiết kế cơ khí

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Omron, Simen, Mitsubishi, SMC, ABB Robotics, Universal Robots, Cognex…) và trên phần mềm đào tạo online của công ty:
 • Thiết kế 3D, tách bản vẽ 2D để gia công;

Nhân viên kỹ thuật Cơ khí

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Omron, Siemens, Mitsubishi, SMC, ABB Robotics, Universal Robots, Cognex… Cơ hội tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài.
 • Linh kiện – phụ kiện kim khí như:

Trưởng nhóm thiết kế điện

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Omron, Siemens, Mitsubishi, SMC, ABB Robotics, Universal Robots, Cognex…) và trên phần mềm đào tạo online của công ty:
 • Lập trình PLC, cấu hình HMI;

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Omron, Simen, Mitsubishi, SMC, ABB Robotics, Universal Robots, Cognex…) và trên phần mềm đào tạo online của công ty:
 • Tiếp nhận bản vẽ kỹ thuật;

Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí - thiết bị phòng LAB

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Omron, Simen, Mitsubishi, SMC, ABB Robotics, Universal Robots, Cognex…) và trên phần mềm đào tạo online của công ty:
 • Khảo sát lập bản vẽ giải pháp;

Trưởng Nhóm Thiết Kế Cơ Khí

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Omron, Simen, Mitsubishi, SMC, ABB Robotics, Universal Robots, Cognex…) và trên phần mềm đào tạo online của công ty:
 • Thiết kế bản vẽ, bóc tách lập dự toán;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email