Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 43 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các bộ phận thuộc phòng Kiểm soát nội bộ - Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Công ty mẹ, Bộ phận Kiểm soát nội bộ thuộc Công ty con/Nhà máy để đánh giá,…
Bà Rịa - Vũng Tàu +1 location
 • NVKD SALES THỊ TRƯỜNG ỐNG NHỰA TÔN HOA SEN NHÀ PHÂN PHỐI NPP NHÂN VIÊN KINH DOANH ỐNG NHỰA HOA SEN KÊNH NHÀ PHÂN PHỐI.
 • Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.
Bình Định
 • KỸ SƯ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA Kỹ sư điện Electrical Engineer Kỹ sư cơ điện công trình Kỹ Sư M&E M&E Engineer KỸ SƯ ĐIỆN - BẢO TRÌ ĐIỆN [BÌNH ĐỊNH] KỸ SƯ ĐIỆN - BẢO…
 • Quản lý, duy trì và phát triển hệ thống mạng của Công ty đảm bảo tính sẵn sàng và ổn định.
 • Tổ chức bảo trì các thiết bị trong hệ thống mạng máy tính của Công ty…
Bình Định
 • Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.
 • Khắc phục nhanh các sự cố hư hỏng và mất an toàn của máy móc.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức chuyên sâu, nắm rõ về quản trị hệ thống Server (Mail Exchange, VPN, PrintServer, Domain, File Server, Group Policy, Ảo Hóa, FTP, IIS, Database, SQL…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH - TÔN THÉP HOA SEN.
 • Xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức tư vấn, giới thiệu sản phẩm do Tập đoàn sản xuất và kinh doanh đến Khách hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tối ưu hóa coding và tạo form báo cáo.
 • Phối hợp với đối tác phân tích, thiết kế, triển khai cài đặt hệ thống phần mềm ERP.
 • Biết sử dụng các phần mềm ERP.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1, Hỗ trợ, duy trì sự hoạt động ổn định cho phần mềm của Tập đoàn và Chi nhánh/Cửa hàng.
 • Quản lý các phần mềm của Công ty.
 • Đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định.
Lâm Đồng
 • Biên dịch, soạn thảo các văn bản, hợp đồng, tài liệu từ tiếng Hoa sang tiếng Việt và ngược lại.
 • Phụ trách phiên dịch tiếng Hoa trong các cuộc gặp gỡ với đối tác…