Hoa Sen Group jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hoa Sen Việt Group HSV Group (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 11 jobs
Hoa Sen Việt Group HSV Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Đảm bảo sắp xếp hàng hóa khoa học phục vụ tối đa mục tiêu kinh doanh.
 • + Đảm bảo đúng quy định về bảo quản chất lượng và số lượng hàng hóa.
Hoa Sen Việt Group HSV Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Danh mục hàng hóa cung cấp bởi hãng, danh mục hàng hóa kinh doanh.
 • Kiểm soát việc xuất kho hàng hóa.
 • Quản lý việc vận chuyển hàng hóa.
 • Toàn thời gian cố định.
Hoa Sen Việt Group HSV Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sắp xếp và bảo quản hàng hóa.
 • Đảm bảo tiêu chuẩn xuất nhập hàng hóa.
 • Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho.
 • + Đảm bảo xuất nhập hàng hóa theo phương pháp FIFO,…
Hoa Sen Việt Group HSV Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi, cập nhật thông tin bảo hiểm, giá trị hàng hóa định kỳ hàng tháng.
 • Quản lý mặt bằng thuê.
 • Phụ trách các công việc thanh toán mặt bằng thuê theo thời…
Hoa Sen Việt Group HSV Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý Xuất - Nhập - Tồn hàng hóa, bảo quản và kiểm kê hàng hóa:
 • Đảm bảo hàng hóa XNT chính xác số lượng và chất lượng.
 • Đào tạo và đánh giá nhân viên:
Hoa Sen Việt Group HSV Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Đảm bảo danh sách sản phẩm đăng tải trên Website là đầy đủ theo danh mục hàng hóa nhãn hàng đang kinh doanh (không bao gồm những mặt hàng được quy định không…
Hoa Sen Việt Group HSV Group
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo xử lí danh sách khách hàng các nhãn đáp ứng thông tin chính xác, kịp thời.
 • Đảm bảo thông tin khách hàng được gửi cho ARM ít nhất là trước 1 ngày diễn ra…
Hoa Sen Việt Group HSV Group
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm hiểu nhu cầu, khơi gợi và giới thiệu mỹ phẩm cho khách hàng.
 • Make up cho khách hàng.
 • Hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
 • Dọn dẹp vệ sinh quầy kệ.
Hoa Sen Việt Group HSV Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiến hành theo dõi, mua bảo hiểm hàng hóa và làm thủ tục thanh toán các chi phí liên quan đến giao nhận hàng hóa.
 • Thực hiện và xử lý hồ sơ thông quan hàng hóa.
Hoa Sen Việt Group HSV Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận và xử lý các trường hợp phát sinh về thông tin vận hành nội bộ giữa các nhãn hàng của HSV Group & đối tác.
 • Quản lý thông tin Website.