Create your CV - It only takes a few seconds

Hoa LAN jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

GIÁM ĐỐC VÙNG

Thái Lan Paint
Hải Phòng
  • Xây dựng, đề xuất phương án vận chuyển hàng hóa trên toàn khu vực phụ trách.
  • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của khu vực được giao.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email