Create your CV - It only takes a few seconds

Hoa LAN jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs

Java Dev (JavaScript, SQL) ~$1500 new

VMG Media
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia, Dubai, Nga...

Leader R&D (Software Architect, Java) new

VMG Media
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia...
 • Khả năng làm việc nhóm tốt.

Chuyên viên Pr- Truyền thông nội bộ new

VMG Media
Hà Nội
 • Lên kế hoạch/thực hiện các công việc truyền thông phù hợp với yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore,…

Team Leader (Java/.NET, Oracle)

VMG MEDIA
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia, Dubai, Nga...
 • Yêu cầu về kỹ năng:

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

VMG Media
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia...
 • Tham gia phát triển truyền thông.

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CHỐT ĐƠN HÀNG

VMG Media
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia, Dubai, Nga...

NHÂN VIÊN LỄ TÂN HÀNH CHÍNH

VMG Media
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia, Dubai, Nga....;

DATA ANALYST

VMG Media
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia, Dubai, Nga....;

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

VMG Media
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia, Dubai, Nga....;

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

VMG Media
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia, Dubai, Nga....;

KẾ TOÁN DOANH THU CÔNG NỢ

VMG Media
Hà Nội
 •  Kiểm tra hợp đồng, chứng từ và phát hành hóa đơn cho khách hàng.
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy,…

CHUYÊN GIA DBA (Database Administrator)

VMG Media
Hà Nội
 • Tối ưu hóa các hệ thống CSDL.
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia, Dubai,…

DEVELOPER

VMG Media
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia, Dubai, Nga...

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ

VMG Media
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia, Dubai, Nga....

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (DATA ANALYST)

VMG Media
Hà Nội
 • Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Maldives, Canada, Australia...
 • MÔI TRƯỜNG & CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ.

Get new jobs for this search by email