Create your CV - It only takes a few seconds

Highlands Coffee Service Dịch Vụ Cà Phê Cao Nguyên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Chăm Sóc Và Bảo Dưỡng Cây Xanh

HIGHLANDS COFFEE SERVICE ( Dịch vụ phê Cao Nguy...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Chăm sóc cây xanh tại các cửa hàng của Highlands Coffee.
  • Giám sát những nhà cung cấp cây xanh để đảm bảo chất lượng và số lượng.
  • Khám sức khỏe định kỳ.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email