Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Hi-trans Co., Ltd jobs

Page 1 of 1 jobs
HI-TRANS CO., LTD.
Đồng Nai
  • Ưu tiên kiến thức và trải nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tổng hợp.
  • Thực hiện các quy trình nghiệp vụ liên quan nhân sự được phân công theo quy định công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds