Create your CV - It only takes a few seconds

Hiệp Phong Corp jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 23 jobs
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Phụ trách bán hàng và phát triển doanh số bán hàng trong khu vực được giao.
  • Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng…
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Thực hiện lệnh chi online, hồ sơ thanh toán, giải ngân kịp thời, chính xác.
  • Nộp tiền, Séc rút tiền, ủy nhiệm chi.
  • Giữ quỹ tiền mặt tại văn phòng.
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • Phụ trách bán hàng và phát triển doanh số bán hàng trong khu vực được giao.
  • Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng…
» Create your CV - It only takes a few seconds