Create your CV - It only takes a few seconds

Hiệp Phong Corp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bảng mô tả công việc:
  • Quản lý, phân công, giám sát nhân viên Ban QLDA và thực hiện các công việc chuyên môn như sau:
  • Thành thạo tin học, autocard.
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bảng mô tả công việc:
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch.
  • Thay mặt Ban Giám đốc tiếp đón, liên hệ với các đối tác, khách hàng…
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bảng mô tả công việc:
  • Tổ chức, điều hành, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc toàn bộ các dự án theo đúng tiến độ và hiệu quả.
  • Thành thạo tin học, Autocard.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds