Create your CV - It only takes a few seconds

Heramo Premium Laundry & Cleaning Service jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (PART-TIME)

Heramo - Premium Laundry & Cleaning Service
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000 VNĐ một giờ
  • Bộ phận quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý, chăm sóc & xây dựng mối quan hệ tốt…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email