Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 189 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện nghiệp vụ giải ngân/ phát hành bảo lãnh/ phát hành LC/ ký hậu BL/ Phát hành bảo lãnh nhận hàng và quản lý khoản vay.
 • Nhập liệu thông tin vào hệ thống:
HD Bank
Hà Nội
 • Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt:
 • Thẩm định pháp lý của tài sản;
HD Bank
Hà Nội +1 location
 • Tham gia thẩm định, lập Báo cáo Tái thẩm định đưa ra nhận xét đề xuất độc lập trong việc cấp tín dụng cho các khách hàng lớn.
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu +1 location
 • Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh.
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng trong danh mục được giao.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và dự thảo chính sách:
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và xây dựng chính sách về Dịch vụ khách hàng và ngân quỹ, các quy định…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện trực giám sát giao dịch thẻ trên chương trình giám sát giao dịch đáng ngờ theo ca trực đã được phân công (bao gồm cả ca đêm, các ngày nghỉ, lễ nếu…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp triển khai công tác nghiên cứu tình hình thị trường về sản phẩm, dịch vụ thẻ để xây dựng kế hoạch hàng năm và trực tiếp triển khai phát triển sản phẩm…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chủ động thực hiện tìm kiếm và tiếp cận đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp (SME) để xây dựng nguồn Khách hàng SME tiềm năng.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng trong danh mục được giao:
 • Nắm rõ và khai thác thông tin của khách hàng nằm trong…
ATHENA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Với danh sách khách hàng rộng khắp Việt Nam như:Các công ty thuộc nhóm SME, Công ty Công nghệ tại khu công nghệ cao ( quận 9), Công ty Tin học FPT, các Sở Thông…