Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 189 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc chuyên môn.
 • A) Thực hiện theo phân công việc cập nhật và triển khai Biểu lãi suất tiền gửi dành cho KHDN được duyệt, bao gồm triển khai…
HD Bank
Quảng Bình +5 locations
 • Chủ động thực hiện tìm kiếm và tiếp cận đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp (SME) để xây dựng nguồn Khách hàng SME tiềm năng.
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu +4 locations
 • Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh.
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng doanh nghiệp về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank:
HD Bank
Bình Phước +3 locations
 • 1.Lập kế hoạch kinh doanh mảng KHCN của phòng KHCN.
 • Đóng góp ý kiến cho Giám đốc chi nhánh về tiềm năng bán lẻ tại CN.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện trực giám sát giao dịch thẻ trên chương trình giám sát giao dịch đáng ngờ theo ca trực đã được phân công (bao gồm cả ca đêm, các ngày nghỉ, lễ nếu…
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Hướng dẫn khách hàng ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan theo yêu cầu của Quyết định cấp tín dụng, quy định của HDBank và của pháp luật.
HD Bank
Hà Nội +2 locations
 • Hướng dẫn khách hàng ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan theo yêu cầu của Quyết định cấp tín dụng, quy định của HDBank và của pháp luật.
HD Bank
Hà Nội +1 location
 • Tham gia thẩm định, lập Báo cáo Tái thẩm định đưa ra nhận xét đề xuất độc lập trong việc cấp tín dụng cho các khách hàng lớn.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1.Quản lý, điều hành chung hoạt động của Kinh Doanh, Vận Hành của phòng Ngân Hàng Điện Tử theo ủy quyền của Trưởng Phòng Ngân Hàng Điện Tử.
HD BANK
Bình Dương
 • HD bank đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm GIAO DỊCH VIÊN (Bù Đăng, Chơn Thành, Phước Long) trong ngành Bán…