Hd Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 178 jobs
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu +1 location
 • Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh.
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng trong danh mục được giao.
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu +3 locations
 • Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu.
 • Thực hiện công việc hàng ngày như Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp nhằm thực hiện chỉ tiêu (KPIs)…
HD Bank
Bình Phước +2 locations
 • 1.Lập kế hoạch kinh doanh mảng KHCN của phòng KHCN.
 • Đóng góp ý kiến cho Giám đốc chi nhánh về tiềm năng bán lẻ tại CN.
HD Bank
Bình Thuận
 • Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt:
 • Thẩm định pháp lý của tài sản;
HD Bank
Bà Rịa - Vũng Tàu +5 locations
 • Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước.
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng trong danh mục được giao:
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các vị trí tại Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tiền tệ.
 • Chuyên viên Kinh doanh Trái phiếu chính phủ & Chính phủ bảo lãnh.
 • Chuyên viên Kinh doanh vốn.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát kho lưu trữ hàng hóa, kiểm tra và kiểm đếm hàng hóa.
 • Theo dõi, giám sát và cập nhật số lượng, tinh hình nhập/ xuất hàng…
HD Bank
Hà Nội
 • CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN –.
 • PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH & HỖ TRỢ - KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN & ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH.
 • Thực hiện các công việc chuyên môn:
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt:
 • Thẩm định pháp lý của tài sản;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc chuyên môn:
 • Thu thập, phân tích thông tin, xếp hạng tín dụng nội bộ đối với hồ sơ tín dụng cá nhân có tài sản bảo đảm.