Create your CV - It only takes a few seconds

Hd Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 51 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp xúc, giới thiệu và tư vấn khách hàng doanh nghiệp về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của HDBank:
 • Sản phẩm huy động, cho vay, dịch vụ tài khoản,….
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc chuyên môn.
 • A) Thực hiện theo phân công việc cập nhật và triển khai Biểu lãi suất tiền gửi dành cho KHDN được duyệt, bao gồm triển khai…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1.Chịu trách nhiệm nhắc nợ, đôn đốc nợ các hồ sơ chậm trả từ 30 ngày đến 90 ngày.
 • Quản lý, theo dõi, cập nhật hồ sơ đôn đốc nợ, nhắc nợ đang phụ trách.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận các chỉ đạo của PTGĐ trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của các phòng/ban thuộc sự quản lý của PTGĐ.
 • Hiệu biết về nghiệp vụ trợ lý, thư ký.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh - HD Bank.
 • Mô tả về công việc.
 • Chào đón và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
 • Địa điểm làm việc trên toàn quốc.
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Viet Victory
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đồng thời, đào tao tập trung cho các vị trí lãnh đạo cấp trung tại các công ty danh tiếng như Coteccon, Satra Foods và HD Bank….
 • Sức khỏe/y tế/ Tư vấn/dịch vụ.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chủ động thực hiện tìm kiếm và tiếp cận đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp (SME) để xây dựng nguồn Khách hàng SME tiềm năng.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các vị trí Chuyên viên QLRR đang có nhu cầu.
 • CV QLRR thị trường/thanh khoản.
 • Thực hiện các công việc chuyên môn.
 • Kiến thức & kinh nghiệm làm việc:
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát công việc chung của Bộ phận Quản lý bán hàng Doanh nghiệp.
 • Xây dựng văn bản và chính sách liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh của hệ thống kênh…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Coteccon, Satra Foods và HD Bank...
 • Mô tả về công việc.
 • Nhận dữ liệu khác hàng từ công ty, gọi điện cho khách hàng giới thiệu và đặt cuộc hẹn để khách hàng tham…