Hd Bank jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo)
Job Type
Company
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 51 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và dự thảo chính sách:
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và xây dựng chính sách về Dịch vụ khách hàng và ngân quỹ, các quy định…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát kho lưu trữ hàng hóa, kiểm tra và kiểm đếm hàng hóa.
 • Theo dõi, giám sát và cập nhật số lượng, tinh hình nhập/ xuất hàng…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ quy trình, quy định về việc thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các Đơn vị Kinh doanh toàn hệ thống và nội bộ Phòng Thẩm…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện trực giám sát giao dịch thẻ trên chương trình giám sát giao dịch đáng ngờ theo ca trực đã được phân công (bao gồm cả ca đêm, các ngày nghỉ, lễ nếu…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát các giao dịch đáng ngờ hàng ngày theo quy định của luật phòng, chống rửa tiền.
 • Nghiên cứu quy định phòng, chống rửa tiền, xây dựng/…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát hồ sơ soạn thảo:
 • Kiểm soát thẩm quyền phê duyệt tín dụng, thẩm quyền phê duyệt nhận TSĐB và các ngoại lệ khác (nếu có), thẩm quyền định giá TSĐB, chữ…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm nhắc nợ, đôn đốc nợ các hồ sơ chậm trả từ 01 ngày đến 30 ngày.
 • Quản lý, theo dõi, cập nhật hồ sơ đôn đốc nợ, nhắc nợ khu vực đang phụ trách.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch kinh doanh mảng KHCN của phòng KHCN.
 • Đóng góp ý kiến cho Giám đốc chi nhánh về tiềm năng bán lẻ tại CN.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện nghiệp vụ giải ngân/ phát hành bảo lãnh/ phát hành LC/ ký hậu BL/ Phát hành bảo lãnh nhận hàng và quản lý khoản vay.
 • Nhập liệu thông tin vào hệ thống:
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc chuyên môn.
 • Thu thập thông tin thị trường, chính sách của NHNN, … tham gia xây dựng, ban hành mới và thường xuyên điều chỉnh chính sách,…