Hd Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 49 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy.
 • Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát kho lưu trữ hàng hóa, kiểm tra và kiểm đếm hàng hóa.
 • Theo dõi, giám sát và cập nhật số lượng, tinh hình nhập/ xuất hàng…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện nghiệp vụ giải ngân/ phát hành bảo lãnh/ phát hành LC/ ký hậu BL/ Phát hành bảo lãnh nhận hàng và quản lý khoản vay.
 • Nhập liệu thông tin vào hệ thống:
NGÂN HÀNG TM PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HD...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chào đón và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
 • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy:
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc hàng ngày:
 • Tổ chức thực hiện thu/chi tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ, vàng) cho khách hàng:
 • Nhận tiền từ các quầy thu và phòng giao dịch.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm nhận các công việc liên quan đến hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của HDBank:
 • Năng động, tinh thần đồng đội;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh - HD Bank.
 • Mô tả về công việc.
 • Chào đón và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
 • Địa điểm làm việc trên toàn quốc.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ Trưởng Phòng KTGD&KQ thực hiện các công việc hàng ngày liên quan mảng KTGD&KQ:
 • Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, nghiệp vụ giao dịch đối với các…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc chuyên môn:
 • Thu thập, phân tích thông tin, xếp hạng tín dụng nội bộ đối với hồ sơ tín dụng cá nhân có tài sản bảo đảm.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt:
 • Thẩm định pháp lý của tài sản;