Create your CV - It only takes a few seconds

Hd Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy.
 • Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và dự thảo chính sách:
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và xây dựng chính sách về Dịch vụ khách hàng và ngân quỹ, các quy định…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng trong danh mục được giao.
 • Thực hiện nhập thông tin theo dõi công tác tiếp thị,…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc chuyên môn.
 • Thu thập thông tin thị trường, chính sách của NHNN, … tham gia xây dựng, ban hành mới và thường xuyên điều chỉnh chính sách,…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch kinh doanh/ngân sách phù hợp định hướng của cụm chi nhánh từng thời kỳ;
 • Tham vấn cho Giám đốc chi nhánh các vấn đề liên quan đến việc phát triển…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng cá nhân cao cấp hiện tại:
 • Nắm rõ và khai thác thông tin của khách hàng nằm trong danh mục quản lý, t, c, p các nhân cao cấp.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng trong danh mục được giao:
 • Nắm rõ và khai thác thông tin của khách hàng nằm trong…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt:
 • Thẩm định pháp lý của tài sản;
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện trực giám sát giao dịch thẻ trên chương trình giám sát giao dịch đáng ngờ theo ca trực đã được phân công (bao gồm cả ca đêm, các ngày nghỉ, lễ nếu…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát kho lưu trữ hàng hóa, kiểm tra và kiểm đếm hàng hóa.
 • Theo dõi, giám sát và cập nhật số lượng, tinh hình nhập/ xuất hàng…