Create your CV - It only takes a few seconds

Hd Bank jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 3 of 51 jobs

CHUYÊN VIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm theo dõi số liệu cân đối toàn hệ thống hàng ngày.
 • Chịu trách nhiệm truyền số liệu cân đối hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm do Ngân…

TEAMLEADER

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện kết nối và duy trì quan hệ với các đối tác kinh doanh xăng dầu.
 • Thực hiện training đội ngũ kinh doanh triển khai theo đúng mô hình, chiến lược kinh…

TEAM LEADER DIGITAL MARKETING

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch và các ý tưởng phù hợp về Digital MKT để phát triển kinh doanh, Phát triển Thương hiệu số, Ngân hàng số … của Ngân hàng.

CHUYÊN VIÊN/ CV CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc chuyên môn:
 • Nghiên cứu thị trường, khảo sát và xây dựng chính sách khách hàng, các sản phẩm tín dụng đa dạng cạnh tranh, cơ chế lãi suất…

CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng trong danh mục được giao:
 • Nắm rõ và khai thác thông tin của khách hàng nằm trong…

CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ & HỖ TRỢ TÍN DỤNG

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện giám sát từ xa hàng ngày theo hệ thống tiêu chí trong quy định giám sát nghiệp vụ QL&HTTD ban hành từng thời kì,.
 • Thông thạo tin học văn phòng.

SENIOR DATA ENGINEER

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are seeking an outstanding Data Engineer to join the Sovico’s Data Team.
 • This team is responsible for sourcing, curating and maintaining the datasets which…

CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THẨM ĐỊNH KH DOANH NGHIỆP

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phân tích nội dung đề xuất cấp tín dụng của ĐVKD, lập Báo cáo Tái thẩm định đưa ra nhận xét đề xuất độc lập trong việc cấp tín dụng cho các khách hàng doanh…

NHÂN VIÊN CHUẨN CHI & AN TOÀN THẺ 24/7

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện trực giám sát giao dịch thẻ trên chương trình giám sát giao dịch đáng ngờ theo ca trực đã được phân công (bao gồm cả ca đêm, các ngày nghỉ, lễ nếu…

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật, tổng hợp dữ liệu báo cáo liên quan đến hoạt động KHCN trên toàn hệ thống.
 • Xây dựng chỉ tiêu liên quan đến KHCN cho Đơn vị kinh doanh và hỗ trợ hoạt…