Create your CV - It only takes a few seconds

HR Strategy's Client Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 2 of 41 jobs

IT Manager

HR Strategy’s Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter_Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Khách hàng của HR Strategy là tập đoàn Bất động sản.

HR Director ( Food )

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Phần mềm nhân sự HRM/Hệ thống cơ sở dữ liệu nhân sự/E…

Senior Recruitment Executive

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • Quản lí và đào tạo nhân viên.
 • Quản lí và lên kế hoặc tìm kiếm ứng viên khối nhà hàng & khối văn phòng.

Vice President of Human Resources

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính, Phòng IT, Phòng Kiểm soát dự án, Phòng ISO, Phòng Cung ứng và các phòng ban Công ty.
 • Thân gửi các ứng viên,.

Internal Audit Supervisor

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Anh văn lưu lóat và sử dụng tốt các phần mềm văn phòng.
 • Khách hàng của HR Strategy (Headhunter) là công ty trong ngành Sản Xuất .
 • Lập kế hoạch làm việc:

Training Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • Tiếng Anh chuyên ngành, sử dụng Tin học văn phòng.
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).

Legal Director

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • Thành thạo kĩ năng vi tính văn phòng:
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Thân gửi các ứng viên,.

Assistant General Manager – Internal Audit

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng tốt tiếng Anh và các phần mềm văn phòng.
 • Khách hàng của HR Strategy (Headhunter) là công ty trong ngành Sản Xuất .
 • Lập kế hoạch làm việc:

Deputy Sales Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Thân gửi các Ứng Viên,.

Assistant General Manager of Sales And Marketing

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho phòng kinh doanh và Marketing.
 • Khách hàng của HR Strategy (Headhunter) là công ty Đầu Tư Bất Động…

Project Sales Specialist (Building Materials)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter_Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty có tiếng hoạt động trong…

Head of Legal (E-commerce)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • HR Strategy (Headhunter_Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Thân gửi các ứng viên,.

Legal Supervisor

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong ngành…

Sales Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ nhân viên.

Sales Manager (Co-working)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Thân gửi các ứng viên,.
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.