Create your CV - It only takes a few seconds

HR Strategy's Client Nhân Viên Văn Phòng jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs

Thực Tập Sinh Nhân Sự - Recruitment Intern

Hr Stategy
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Công ty TNHH HR Strategy (www.hrstrategy.vn) đang cần tuyển 3 bạn Thực tập sinh Tuyển Dụng Nhân Sự.
 • Hiệp Phú, Quận 9, HCM.

Import – Export Staff

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • Hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Nhân Viên xuất nhập khẩu .

HR Director (Real Estate Industry)

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • Điều hành và quản lý toàn bộ phòng nhân sự.
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).

Export Sales Leader

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Thân gửi các ứng viên,.

Chief Accountant

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán.

HR Manager

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Hiện nay đang cần tuyển dụng ứng viên cho vị trí HR Manager.

HR Director

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Đánh giá, đào tạo và định hướng cho các nhân viên phòng Nhân sự.
 • Xem xét việc thực hiện các chương trình nhân sự của các nhân viên phòng Nhân sự.

HR Director – IT Industry

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Đánh giá, đào tạo và định hướng cho các nhân viên phòng Nhân sự.
 • Xem xét việc thực hiện các chương trình nhân sự của các nhân viên phòng Nhân sự.

HR Manager – F&B Industry

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhân viên mới và nhân viên hiện tại trong công ty.

HR Director ( Food )

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Phần mềm nhân sự HRM/Hệ thống cơ sở dữ liệu nhân sự/E…