Create your CV - It only takes a few seconds

HR Strategy's Client Bảo Trì Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 43 jobs

Đội trưởng đội bảo vệ

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Thường xuyên kiểm tra tài sản để đảm bảo nó hoạt động tốt,…

HR Manager

HR Strategy's Client
Long An +1 location
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Khách hàng của HR Strategy là tập đoàn của Nước Ngoài hiện…

HR Manager – F&B Industry

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter_Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Hiện nay công ty đang cần tuyển vị trí HR Manager.

HR Supervisor

HR Strategy's client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • Khách hàng của HR Strategy là tập đoàn hoạt động trong ngành Sản xuất thiết bị điện tử.
 • Thân gửi các ứng viên,.

Maintenane Supervisor

HR Strategy's Client
Long An
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • Bảo dưỡng , thay thế định kỳ, sử dụng công cụ bảo trì điều kiện.
 • Kiểm tra hoạt động bảo trì phòng ngừa:

Electrical Engineer ( Plastic Pakaging )

HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm rõ các kiến thức về Mạch điện, hệ thống điện công nghiệp, các thiết bị điện, nguyên tắc hoạt động, sửa chữa, bảo trì.
 • Đọc thành thạo các loại bản vẽ điện.

Operation Manager

HR Strategy's Client
Hà Nội
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Quản lí nguồn lực đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và có chất…

HR Director – Factory

HR Strategy's Client
Long An
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Khách hàng của HR Strategy là tập đoàn của Nước Ngoài hiện…

TPM Supervisor

HR Strategy's Client
Long An
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter Tuyen dung nhan su cap cao).

Automation Engineer

HR Strategy's Client
Long An
 • HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market).
 • HR Strategy (Headhunter_Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao).
 • Bảo trì thiết bị tự động hóa và chương trình máy móc.

Get new jobs for this search by email