Học Viện Đào Tạo Quốc Tế Ani jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ANI
Thừa Thiên - Huế
  • Giới thiệu và tư vấn về chương trình đào tạo các khóa học TOEIC, Giao tiếp, IELTS tại hệ thống Công ty cho học viên, khách hàng tiềm năng.
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ANI
Thừa Thiên - Huế
  • Bảo hiểm xã hội, y tế và các phúc lợi hấp dẫn khác.
  • Có cơ hội làm việc và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng, học viên.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ANI
Thừa Thiên - Huế
  • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
  • Phát triển và điều phối các khóa học một cách hiệu quả, kiểm soát sự hiện diện của học viên, đánh giá sự tiến bộ của học viên sau…
» Create your CV - It only takes a few seconds