Create your CV - It only takes a few seconds

Hệ Thống Giáo Dục Tân Văn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân Viên Event Executive new

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ TEKY
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách hoạt động văn hoá nội bộ tại cơ sở, tham gia hoạt động văn hoá chung của toàn hệ thống;
 • Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang…

Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh new

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ TEKY
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thuộc lĩnh vực giáo dục là lợi thế.
 • Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng.

Nhân Viên Tư Vấn new

8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương.
 • 453 Hoàng Liên, Kim Tân , Thành phố Lào Cai,Lào Cai, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Kinh Doanh new

8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương.
 • 453 Hoàng Liên, Kim Tân , Thành phố Lào Cai,Lào Cai, Việt Nam.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email