Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 714 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đắk Lắk
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!
 • Lên kế hoạch làm việc cho bộ phận kho.
 • Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ Giám sát kho và nhân viên kho.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đắk Lắk
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!
 • Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Lập báo cáo doanh số hàng ngày của siêu thị cho bộ…
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
4.473.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Chế Biến Quầy Thức Ăn Sẵn - Big C Thảo…
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
5.500.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 45 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Giao Hàng - Thời Vụ Tết 2020 - Big C…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra hồ sơ thanh toán (kiểm tra ở danh sách thanh toán ở hệ thống).
 • Xử lý hồ sơ nhập hàng hóa.
 • Nhận hồ sơ và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, đảm bảo…
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hà Nội , Quận Cầu Giấy Mức lương:
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đắk Lắk
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!
 • Quản lý tài chính, doanh thu của cửa hang.
 • Cân đối, quản lý tiền trong quỹ cửa hang, trong quầy thu ngân, thu đủ tiền…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Lập và trang trí các biển hàng khuyến mại.
 • Kiểm tra lại danh mục các mặt hàng có liên quan.
 • Tuân thủ các quy tắc trang trí của siêu thị.
 • Toàn thời gian cố định.
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
5.900.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 45 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Big C Thảo Điền - Nhân Viên Gói Giỏ Quà Thời Vụ…
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 14 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quầy Rau Quả - Big C Nguyễn Thị Thập…