Create your CV - It only takes a few seconds

Hệ Thống Big C Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Quầy Rau Quả

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Nhân Viên Quầy Rau Quả trong ngành Dịch vụ khách hàng, Lao động phổ thông, Bán…

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Kho Giao Nhận

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống Big C Việt Nam.
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh , Thành Phố Trà Vinh Mức lương:

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Quầy Thịt Cá

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hệ thống siêu thị Big C tuyển dụng nhân viên quầy thịt cá tươi sống.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Go! Trà Vinh - Phụ Trách An Ninh

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam ( Công Ty TNHH Dịch Vụ EB) đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Phụ Trách An Ninh trong ngành Bảo vệ/Vệ sĩ/An…

GO! Trà Vinh - Nhân Viên An Ninh

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Nhân Viên An Ninh trong ngành Lao động phổ thông, An Ninh / Bảo Vệ được tuyển…

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Đặt Hàng

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Nhân Viên Đặt Hàng trong ngành Thư ký / Hành chánh, Mới tốt nghiệp / Thực tập,…

GO! Trà Vinh - Thợ Nghề Chế Biến Cá

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Thợ Nghề Chế Biến Cá trong ngành Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống, Bán hàng, Thuỷ…

GO! Trà Vinh - Thợ Bánh Mì

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Thợ Bánh Mì trong ngành Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống, Bán hàng được tuyển dụng…

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Phụ Trách Đặt Hàng

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Nhân Viên Phụ Trách Đặt Hàng trong ngành Dịch vụ khách hàng, Vật tư / Mua hàng…

GO! Trà Vinh - Thợ Nghề Chế Biến Thịt

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Thợ Nghề Chế Biến Thịt trong ngành Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống, Bán hàng, Thuỷ…

GO! Trà Vinh - Thợ Nghề Chế Biến Thức Ăn Sẵn

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Thợ Nghề Chế Biến Thức Ăn Sẵn trong ngành Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống, Bán hàng…

GO! Trà Vinh - Thư Ký Giám Đốc

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Thư Ký Giám Đốc trong ngành Thư ký / Hành chánh, Nhân sự được tuyển dụng tại…

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Thực Phẩm Mặn Ngọt

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Trưởng Quầy Thực Phẩm Mặn Ngọt trong ngành Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống, Bán…

GO! Trà Vinh - Trưởng Quầy Đồ Đông Lạnh

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trà Vinh - Trưởng Quầy Đồ Đông Lạnh trong ngành Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống, Hóa chất /…

GO! Trà Vinh - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Hệ Thống Big C Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Get new jobs for this search by email