Hệ Thống Big C Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 362 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Manage relationships with partner of Big C.
 • Maintain and promote the image of the brand Big C.
 • Manage factors influencing the impressions of customer:
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Supporting and internal employees of CGV organization with requests coming via, emails and ticketing system, phone calls.
 • Testing and fixing faulty equipment.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Front- End System of Central Group VN (CGV), including Point of sales system, Customer relationship management system, Promotions and Loyalty system, Price…
BIG C
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm [hcm] hệ thống siêu thị big c tuyển dụng kế toán viên 2020 trực tiếp đến BIG C qua email ở trên.
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại cửa hàng.
 • Thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Complete all supports to search new suppliers or new products.
 • Check the referencing files before giving them to interveners.
 • Management of items basic file.
Công ty TNHH Tự động hóa A2 Việt Nam (A2 Automatio...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có hiểu biết về hệ thống ERP là một lợi thế.
 • Giám sát và báo cáo cho cấp trên về các vấn đề liên quan đến hệ thống.
 • Thực hiện những công việc do cấp trên giao.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Insert the information requested and received from the Expansion department to analyze, to idea the concept.
 • Receive information from Expansion department.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại cửa hàng.
 • Thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tưởng Quầy Thực Phẩm Tươi sống/ thực phẩm khô phụ trách các hoạt động của quầy gồm quản l‎ý trưng bày hàng, triển khai thực hiện sơ đồ trưng bày và kế hoạch…