Hệ Thống Big C Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 29 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Vệ sinh và bảo trì các dụng cụ, thiết bị bày bán hàng hoá.
 • Tham gia hỗ trợ nhận hàng khi được yêu cầu.
 • Trưng bày, vệ sinh, bảo vệ hàng hoá trên quầy.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
5.100.000 VNĐ một tháng
 • Vệ sinh và bảo trì các dụng cụ, thiết bị bày bán hàng hoá.
 • Tham gia hỗ trợ nhận hàng khi được yêu cầu.
 • Trưng bày, vệ sinh, bảo vệ hàng hoá trên quầy.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
300.000 VNĐ một tuần
 • Giao nhận, sắp xếp hàng hóa trong kho.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
4.200.000 VNĐ một tháng
 • Được tặng Phiếu mua hàng Big C vào những dịp Lễ Tết và nhiều chính sách ưu đãi khác.
 • Nhiều cơ hội đào tạo, thăng tiến làm việc lâu dài tại Big C.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
4.300.000 VNĐ một tháng
 • Trước khi sơ chế cá, kiểm tra dụng cụ, chuẩn bị cá và nguyên liệu tẩm ướp.
 • Sơ chế cá theo phiếu kỹ thuật.
 • Trưng bày hoặc trữ hàng đã pha lóc tại nơi có nhiệt độ…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
5.300.000 VNĐ một tháng
 • Nhận hàng và phân loại hàng hóa.
 • Đẩy hàng từ khu vực giao nhận đến khu trung chuyển.
 • Thu gom các kệ hàng trống, thùng các tông và nhựa khu vực bán hàng đến lưu…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Vệ sinh và bảo trì các dụng cụ, thiết bị bày bán hàng hoá.
 • Tham gia hỗ trợ nhận hàng khi được yêu cầu.
 • Trưng bày, vệ sinh, bảo vệ hàng hoá trên quầy.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
5.300.000 VNĐ một tháng
 • Lấy hàng và gói thành giỏ quà tặng.
 • Lịch sự đón tiếp, tư vấn khách hàng các giỏ quà tặng.
 • Sắp xếp giỏ quà vào xe vận chuyển.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Vệ sinh và bảo trì các dụng cụ, thiết bị bày bán hàng hoá.
 • Tham gia hỗ trợ nhận hàng khi được yêu cầu.
 • Trưng bày, vệ sinh, bảo vệ hàng hoá trên quầy.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Lâm Đồng
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Vệ sinh và bảo trì các dụng cụ, thiết bị bày bán hàng hoá.
 • Tham gia hỗ trợ nhận hàng khi được yêu cầu.
 • Trưng bày, vệ sinh, bảo vệ hàng hoá trên quầy.