Hệ Thống Big C Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
  • Trực tiếp tại quầy Dịch vụ khách hàng Big C An Phú.
  • Mô tả công việc -Nhận hàng, kiểm kê hàng, phân loại và…
» Create your CV - It only takes a few seconds