Hệ Thống Big C Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Big C An Phú (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 33 jobs
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Trực tiếp tại quầy Dịch vụ khách hàng Big C An Phú.
 • Mô tả công việc - Phân loại và in hàng tồn âm theo từng…
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp - Bảo hiểm Tai nạn 24/24 - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm - 15 ngày phép năm, 1.5 ngày nghỉ ca/tuần - Ưu…
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Trực tiếp tại quầy Dịch vụ khách hàng Big C:
 • Mô tả công việc - Trưng bày hàng hóa theo Các quy tắc Trưng…
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Big C An Phú Quyền lợi được hưởng - Thu nhập bao gồm lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + các phụ cấp khác.
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Trực tiếp tại quầy Dịch vụ khách hàng Big C An Phú.
 • Mô tả công việc -Nhận hàng, kiểm kê hàng, phân loại và…
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Big C An Phú Quyền lợi được hưởng - Thu nhập bao gồm lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + các phụ cấp khác.
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp - Bảo hiểm Tai nạn 24/24 - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm - 15 ngày phép năm, 1.5 ngày nghỉ ca/tuần - Ưu…
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Trực tiếp tại quầy Dịch vụ khách hàng Big C:
 • Mô tả công việc - Nhận hàng, kiểm kê hàng, phân loại và sắp…
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Trực tiếp tại quầy Dịch vụ khách hàng Big C:
 • Mô tả công việc -Đặc thù nghề:
 • Sơ chế và chế biến thực phẩm.
Big C An Phú
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu đãi mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam.
 • Trực tiếp tại quầy Dịch vụ khách hàng Big C:
 • Mô tả công việc - Trưng bày hàng hóa theo Các quy tắc Trưng…