Hệ Thống Big C Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Internship (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ các công tác Chấm công,theo dõi HĐLĐ,BHXH,Thuế TNCN.
  • Phụ trách các công tác liên quan đến công tác tuyển dụng và hành chánh nhân sự.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ các công tác Chấm công,theo dõi HĐLĐ,BHXH,Thuế TNCN.
  • Phụ trách các công tác liên quan đến công tác tuyển dụng và hành chánh nhân sự.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ các công tác Chấm công,theo dõi HĐLĐ,BHXH,Thuế TNCN.
  • Phụ trách các công tác liên quan đến công tác tuyển dụng và hành chánh nhân sự.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Hà Nội
  • Hỗ trợ các công tác Chấm công,theo dõi HĐLĐ,BHXH,Thuế TNCN.
  • Phụ trách các công tác liên quan đến công tác tuyển dụng và hành chánh nhân sự.
» Create your CV - It only takes a few seconds