Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 1,883 jobs
Sunflower International Village - Sun Flower Hải P...
Hải Phòng
 • Làm lương, bảo hiểm, theo dõi phép bù, thực hiện các công việc hành chính.
 • Được hưởng thêm chế độ bảo hiểm tai.
 • Làm các nhiệm vụ được phân công khác.
HanWa SMC Steel service Hà Nội
Hà Nội
 • Chính sách đào tạo chuyên môn.
 • Được công ty mua bảo hiểm tai nạn 24h, Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.
 • Báo cơm cho CBCNV hàng ngày.
OKS Việt Nam
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.
 • Được muɑ bảo hiểm tai nạn cá nhân.
 • Ƭrực điện thoại, fax và chuyển cho các Ƅộ phận có liên quan.
 • Khả năng làm việc nhóm tốt.
CHẾ TẠO BƠM TS
Bình Dương
10.000.000 VNĐ một năm
 • Được tham gia BHXH, BH tai nạn 24h sau khi ký Hợp đồng chính thức.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành,quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán,...
Bình Thuận
 • Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và Công ty.
 • Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 và bảo hiểm sức khoẻ.
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
Bắc Ninh
 • Phòng Hành Chính - Nhân sự.
 • Ngoài ra còn có bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Mô tả công việc - Hỗ trợ công tác nhân sự.
 • Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.
COCOMART
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học ngành Hành chính, Quản trị Nhân lực, Luật/ Pháp lý hoặc các ngành liên quan;
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, tham gia…
Kurabe Industrial Bac Ninh
Bắc Ninh
 • Ngoài ra còn có bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Hỗ trợ công tác nhân sự.
 • Làm các thủ tục BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/24.
 • Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Dynaplast Packaging VN
Đồng Nai
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Theo dõi đơn hàng từ bộ phận bán hàng và từ khách hàng.
Amann Việt Nam
Quảng Nam
 • Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên Công ty.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24 trong toàn bộ lãnh thổ Việt Nam (bắt đầu từ ngày đầu tiên…