Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs

Nhân viên tổng đài nhắc phí FE

Concentrix
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Chính sách đãi ngộ tốt.
  • Được mua riêng 1 gói BH tai nạn 24/7.
  • Tòa nhà Flemington, Lê Đại Hành, Quận 11( đang set up đầu tháng 6 vào làm việc).

Nhân viên tổng đài nhắc phí FE

FE CREDIT
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Chính sách đãi ngộ tốt.
  • Được mua riêng 1 gói BH tai nạn 24/7.
  • Tòa nhà Flemington, Lê Đại Hành, Quận 11( đang set up đầu tháng 6 vào làm việc).

Nhân viên tổng đài nhắc phí FE

Transcosmos
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Chính sách đãi ngộ tốt.
  • Được mua riêng 1 gói BH tai nạn 24/7.
  • Tòa nhà Flemington, Lê Đại Hành, Quận 11( đang set up đầu tháng 6 vào làm việc).

We have removed 16 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds