Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Quảng Ninh
 • Các công việc về Hành chính:
 • NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI QUẢNG NINH:
 • NHÂN VIÊN LỄ TÂN – HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NINH:
 • Không hoàn trả hồ sơ.
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
 • Ngôn ngữ chính trình bày hồ sơ:
 • Ưu tiên có kinh nghiệm cấu hình và vận hành Cisco, IBM, HP network devices...
 • Được hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm Tai nạn, Nghỉ…
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
 • Ngôn ngữ chính trình bày hồ sơ:
 • Lệ Huyền – Phòng Hành chính Nhân sự – Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long – Số 44 – Phố Hào Nam – P.
 • Không hoàn trả hồ sơ.
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
 • Ngôn ngữ chính trình bày hồ sơ:
 • Thành Lũy – Phòng Hành chính Nhân sự – Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long – Số 44 – Phố Hào Nam – P.
 • Không hoàn trả hồ sơ.
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
 • Ngôn ngữ chính trình bày hồ sơ:
 • Thành Lũy – Phòng Hành chính Nhân sự – Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long – Số 44 – Phố Hào Nam – P.
 • Không hoàn trả hồ sơ.
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Ngôn ngữ chính trình bày hồ sơ:
 • Chúng tôi sẽ tiến hành nhận hồ sơ và phỏng vấn liên tục.
 • Được hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm Tai nạn, Nghỉ phép, Nghỉ lễ theo…
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Ngôn ngữ chính trình bày hồ sơ:
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành kỹ thuật như:
 • Chúng tôi sẽ tiến hành nhận hồ sơ và phỏng vấn liên tục.
 • YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ:
Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Ngôn ngữ chính trình bày hồ sơ:
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường Kỹ thuật chuyên ngành:
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy thuộc một trong các ngành sau:

We have removed 13 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds