Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, khối kinh tế, tài chính kế toán, hành chính….
 • Giờ hành chính và sẵn sàng làm ngoài giờ khi có yêu cầu.
 • Yêu cầu về năng lực.
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Giờ hành chính và sẵn sàng làm ngoài giờ khi có yêu cầu.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, hệ chính quy.
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai…
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Kinh tế, kế toán, Hành chính….
 • Giờ hành chính và sẵn sàng làm ngoài giờ khi có yêu cầu.
 • Tiếp nhận, xử lý văn bản đi;
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán, chế độ quản lý và nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty.
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Giờ hành chính và sẵn sàng làm ngoài giờ khi có yêu cầu.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của chính quyền địa phương);
 • Sản phẩm các đề tài NCKH;
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
Easily apply
 • Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán, chế độ quản lý và nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds