Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 51 jobs
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Chịu trách nhiệm chính trong các vấn đề liên quan đến xây dựng chính sách, quy trình, quy định và các văn bản nội bộ có…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Bình Định , Thành Phố Quy Nhơn Mức lương:
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của cư dân.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Phát Triển Vận Hành – SL:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Trưởng…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công tác hành chính của Ban:
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Hiểu biết về hệ thống CNTT, có khả năng triển khai vận hành theo yêu cầu.
 • Lương và các khoản phúc lợi:
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Lương và các khoản phúc lợi:
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Lương và các khoản phúc lợi:
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • # Bạn đang xem tin việc làm Thư Ký Đầu Tư Ban Tổng Giám Đốc trong ngành Thư ký / Hành chánh, Bất động sản, Tài chính /…
TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn con người (24/24).
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Lương và các khoản phúc lợi: