Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
SECOIN
Hà Nội
 • Phòng Hành chính - Nhân sự.
 • Am hiểu rõ Luật lao động, các văn bản pháp quy, văn bản hành chính có liên quan.
 • Quản lý, cập nhật Hồ sơ (hồ sơ pháp lý, hồ sơ phục…
SECOIN
Hà Nội
 • Phòng Hành chính - Nhân sự.
 • Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.
SECOIN
Hưng Yên
 • Phòng Hành chính - Nhân sự.
 • Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.
SECOIN
Hà Nội
 • Phòng Hành chính - Nhân sự.
 • Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Cùng với các nhân viên trong bộ phận Marketing của hệ thống…
SECOIN
Hà Nội
 • Phòng Hành chính - Nhân sự.
 • Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Giới thiệu và kinh doanh sản phẩm Gạch và Ngói không nung…
SECOIN
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phòng Hành chính - Nhân sự.
 • Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thống kê, kiểm tra chứng từ, sổ sách nội bộ, hạch toán kế…
SECOIN
Nha Trang
Easily apply
 • Phòng Hành chính - Nhân sự.
 • Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Lập kế hoạch, thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống năng…
SECOIN
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phòng Hành chính - Nhân sự.
 • Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch và đánh giá hiệu quả…
SECOIN
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phòng Hành chính - Nhân sự.
 • Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến quản trị website,…
SECOIN
Nha Trang
Easily apply
 • Phòng Hành chính - Nhân sự.
 • Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thống kê, kiểm tra chứng từ, sổ sách nội bộ, hạch toán kế…