Hành Chính Tai jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Giấy Sài Gòn (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 17 jobs
Giấy Sài Gòn
Bình Định +1 location
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7.
 • Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thu nhập ổn định + chính sách thưởng theo kết quả bán hàng.
 • Thực hiện báo cáo bán hàng:
Giấy Sài Gòn
Đắk Lắk
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7.
 • Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thu nhập ổn định + chính sách thưởng theo kết quả bán hàng.
 • Thực hiện báo cáo bán hàng:
Giấy Sài Gòn
Bắc Kạn
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7.
 • Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thu nhập ổn định + chính sách thưởng theo kết quả bán hàng.
 • Thực hiện báo cáo bán hàng:
Giấy Sài Gòn
Lạng Sơn
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7.
 • Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thu nhập ổn định + chính sách thưởng theo kết quả bán hàng.
 • Thực hiện báo cáo bán hàng:
Giấy Sài Gòn
Bình Dương
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7.
 • Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thu nhập ổn định + chính sách thưởng theo kết quả bán hàng.
 • Thực hiện báo cáo bán hàng:
Giấy Sài Gòn
Long An
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7.
 • Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thu nhập ổn định + chính sách thưởng theo kết quả bán hàng.
 • Thực hiện báo cáo bán hàng:
Giấy Sài Gòn
Hòa Bình
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7.
 • Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thu nhập ổn định + chính sách thưởng theo kết quả bán hàng.
 • Thực hiện báo cáo bán hàng:
Giấy Sài Gòn
Bình Phước
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7.
 • Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thu nhập ổn định + chính sách thưởng theo kết quả bán hàng.
 • Thực hiện báo cáo bán hàng:
Giấy Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7.
 • Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thu nhập ổn định + chính sách thưởng theo kết quả bán hàng.
 • Thực hiện báo cáo bán hàng:
Giấy Sài Gòn
Bắc Ninh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 7.
 • Công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Thu nhập ổn định + chính sách thưởng theo kết quả bán hàng.
 • Thực hiện báo cáo bán hàng: