Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • ・Bảo hiểm tai nạn 24 giờ của Công ty Mitsusumo.
 • ・Bữa ăn do Đầu bếp (nhân viên chính thức) chuẩn bị.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • ・Bảo hiểm tai nạn 24 giờ.
 • ・Bữa ăn do Đầu bếp (nhân viên chính thức) chuẩn bị.
 • Nghiệp vụ tuyển dụng người mới.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • ・Bảo hiểm tai nạn 24 giờ ,bảo hiểm sức khỏe.
 • Có kinh nghiệm trong quản lý và vận hành dựa trên các quy tắc ISO 9001,…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giỏi nghiệp vụ và điều hành phòng Kế toán – Tài chính.
 • Liên lạc với ngân hàng, các cơ quan thuế và hành chính có liên quan.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giỏi nghiệp vụ và điều hành phòng Kế toán – Tài chính.
 • Liên lạc với ngân hàng, các cơ quan thuế và hành chính có liên quan.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Giỏi nghiệp vụ và điều hành phòng Kế toán – Tài chính.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát tình hình tài chính kế toán của công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • ・Bảo hiểm tai nạn 24 giờ của Công ty Mitsusumo.
 • ・Bữa ăn do Đầu bếp (nhân viên chính thức) chuẩn bị.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR),Thư Ký.
 • Du lịch trong và ngoài nước hằng năm , bảo hiểm tai nạn 24h, khám sức khỏe bệnh viện quốc tế, đóng bảo hiểm…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Văn Thư/Lưu Trữ.
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • + Thời gian làm việc:
 • + Mô tả công việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • Công ty thực phẩm của Nhật.
 • Hỗ trợ các bạn Sale chuẩn bị các buổi Presentation cho Khách hàng.