Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs

Nhân Viên Admin Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh - HCM

Thành phố Hồ Chí Minh
8.602.134 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Lương cứng (Lương CB + Phụ cấp):

Nhân Viên Kinh Doanh Giao Hàng Tận Nhà - CN HCM

Thành phố Hồ Chí Minh
9.839.934 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng.
 • Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.

Nhân Viên Kinh Doanh Ban Phát Triển - Chi Nhánh Tại Hà Nội

10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…

Nhân Viên Admin Phòng Bán Hàng Trực Tiếp - HCM

Thành phố Hồ Chí Minh
8.336.934 VNĐ một tháng
 • TN Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Hành chính, Quản trị kinh doanh.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Xuất hóa đơn chứng từ, lưu trữ hóa đơn.

Nhân Viên Kinh Doanh Ban Phát Triển Miền Bắc - Tại Hà Nội

10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…

ĐIỀU HÀNH PHÒNG THIẾT BỊ - NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG (Biết tiếng An...

 • Theo dõi việc vận hành máy.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.

Nhân Viên Kinh Doanh Giao Hàng Tận Nhà Các Quận - HCM

Thành phố Hồ Chí Minh
9.260.141 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Nhân Viên Kinh Doanh Ban Phát Triển Miền Nam - CN Cần Thơ

9.048.641 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
 • Cần Thơ , Quận Ninh Kiều Mức lương:

NHÂN VIÊN PHÒNG TẠO CHAI - NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG

7.500.000 VNĐ một tháng
 • Vận hành các thiết bị máy tạo cha.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.

NHÂN VIÊN PHÒNG THIẾT BỊ - NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG (Biết tiếng An...

7.500.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi việc vận hành máy.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.

Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Trực Tiếp - CN Đồng Nai

8.199.141 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

NHÂN VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT - NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG

7.500.000 VNĐ một tháng
 • Vận hành và làm sạch thiết bị.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.

NVKD Ban phát triển - Cần Thơ

 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ,đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.
 • 9,048,641 - 12,048,641 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

NVKD Giao hàng tận nhà

 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng).
 • Lập và gửi báo cáo theo yêu cầu.

NVKD Ban Phát Triển

9.356.141 - VNĐ12.356.141 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…
Overall, how relevant are these jobs?