Hành Chính Tai jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 21 jobs
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ,đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.
 • 9,048,641 – 17,898,641 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
8.199.141 - VNĐ11.199.141 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Khả năng hoạt động nhóm, quản lý.
Thành phố Hồ Chí Minh
8.602.134 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
 • Lương cứng (Lương CB + Phụ cấp):
9.260.141 - VNĐ12.260.141 VNĐ một năm
 • 29-30 Đường Song Hành, P.An Phú, Q.2.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng…
9.159.141 - VNĐ12.159.141 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Đồng hành hỗ trợ và hướng dẫn Yakult Lady, cộng tác viên bán hàng.
 • 9,159,141 - 12,159,141 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Vận hành và làm sạch thiết bị.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh và chính xác nhất cho bạn.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.336.934 VNĐ một tháng
 • TN Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Hành chính, Quản trị kinh doanh.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Xuất hóa đơn chứng từ, lưu trữ hóa đơn.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…
9.356.141 - VNĐ12.356.141 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
 • Chúng tôi luôn cố gắng đưa tin tức tuyển dụng nhanh…
Overall, how relevant are these jobs?