Hành Chính Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 130 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Anh Nguyễn Đức Cường –Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Tại công ty có quy mô 200 nhân sự trở lên.
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sản phẩm, nhân sự, hiệu quả kinh doanh….
 • Nguyễn Đức Cường – Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của mỗi…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân.
 • Nguyễn Đức Cường – Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Tham gia vận hành game, lên kế hoạch sự kiện, chỉnh sửa cập nhật sản phẩm.
 • Ưu tiên dưới 24 tuổi.
 • Anh Nguyễn Đức Cường –Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân.
 • Tốt nghiệp THPT trở lên.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân.
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân.
 • Am hiểu về nghiệp vụ tuyển dụng, đào tạo nhân sự, các phương pháp quản lý và đánh giá nhân sự.
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phụ trách mảng tuyển dụng, đào tạo…
 • Anh Nguyễn Đức Cường - Phòng Tổ chức Hành chính (Email:
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân.
 • Nam tuổi từ 22 đến 30.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hồ sơ gửi về Trần Thị Thúy Hà - Phòng Tổ chức hành chính (email:
 • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân.