Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Senior HR Officer

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn về chính sách và thủ tục hành chính - nhân sự cho Ban Lãnh đạo Công ty;
 • Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của nhân sự liên quan đến quy chế, quy trình…

Store Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng quản lý nhân sự.
 • Chi tiết công việc để đảm bảo hệ thống vận hành chính xác.
 • Giám sát nhân sự thuộc các cửa hàng theo tiêu chuẩn hoạt động đặt ra.

Operation Control Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, điều hành nhân sự trong Phòng kiểm soát nội bộ.
 • Giám sát trong quá trình vận hành tài chính, ngân quỹ và sử dụng tài sản tại nhà hàng trong toàn hệ…

Human Resource Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Rà soát các chính sách hiện tại và xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự, cơ chế đãi ngộ cho nhân sự, cơ cấu tổ chức, khung năng lực, con đường thăng tiến cho nhân…

Operations Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn.
 • Xây dựng thiết lập bộ máy nhân sự theo mô hình công nghệ 4.0.
 • Hoạch định và điều hành.

Recruitment Team Leader

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc Quản trị kinh doanh, Luật, Hành chính;
 • Tham mưu cho Ban điều hành về chiến lược xây dựng, quảng bá thương…

Brand Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kỹ năng thu hút, tuyển dụng và đào tạo nhân sự;
 • Kỹ năng quản lý, điều hành;
 • Tham gia định hướng xây dựng chính sách chung cho nhóm sản phẩm của công ty,…

Deputy General Director of Investment

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị theo phân công của Ban Điều hành, bản phân cấp giữa Hội đồng Quản trị và…

Operation Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • +Tổ chức, điều hành hoạt động Tài chính kế toán.
 • Kỹ năng thuyết trình, tổ chức đào tạo, quản trị nhân sự.
 • Phân tích thị trường, phân khúc thị trường, chính sách…

Manager of Project Department

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức bố trí nhân sự kiểm soát các Ban Quản lý Dự án của chủ đầu tư về tuân thủ tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, môi trường.
 • Toàn thời gian cố định.

Director of Development Center

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Có khả năng đào tạo, cố vấn nhân sự;
 • Quản trị nhân sự, Kinh tế, -Quản trị kinh doanh hoặc các ngành/ chuyên ngành khác có liên quan;
 • Toàn thời gian cố định.

Admin Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Có trên kinh nghiệm từ 2 năm trở lên làm ở bộ phận hành chính, nhân sự, kế toán ở các Công ty sản xuất của Nhật.
 • Hỗ trợ thông phiên dịch khi cần.

Technical Director of MEPF

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Chủ trì đánh giá, điều phối nhân sự tại các dự án nhằm đảm bảo về số lượng, chất lượng nhân sự đáp ứng tiến độ thi công của dự án.
 • Toàn thời gian cố định.

Chief Accountant

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với Ban nhân sự tập đoàn trong công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên.
 • Thực hiện công tác quản lý nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc…

Marketing Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức điều hành , phân công và kiểm soát các hoạt động trong phòng marketing ( 15 nhân sự ) , tương tác hỗ trợ với đội ngũ marketing đơn vị thành viên.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.