Hành Chính Nhân Sự jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 95 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí quản lý nhân lực, nhân sự hành chính.
 • Xây dựng định biên nhân sự toàn công ty.
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Ky Nguyen Vang Consultants
Đồng Nai
 • Soạn thảo, ban hành qui trình, hướng dẫn công việc./Prepare, issue procedure, work instruction.
 • Đánh giá sự tuân thủ của hệ thống an toàn thực phẩm./Evaluate…
Ky Nguyen Vang Consultants
Long An +1 location
 • Kinh doanh, kho bãi, Nhân sự, tổng vụ, kế toán, tài chính....
 • Kinh nghiệm làm việc, tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan hành chính nhà nước.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ Giám đốc Nhân sự trong việc thực hiện các vấn đề nhân sự như chính sách thăng tiến, thuyên chuyển, đánh giá năng lực và chấm dứt hợp đồng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý toàn bộ nhân sự làm việc tại hệ thống Cửa hàng.
 • Tổ chức buổi họp nhân sự của Hệ thống Cửa hàng cho phù hợp với chiến lược phát triển.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bắc Ninh +2 locations
 • Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
 • Quản lý toàn bộ nhân viên trong Phòng HC.
 • Giải quyết hoặc không giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Đầu tư, kinh doanh BĐS, xây dựng, chính sách thuế, môi trường, pháp luật lao động....
 • Có kiến thức chuyên sâu về Luật doanh nghiệp, xây dựng, bất động sản, đầu…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu thích lĩnh vực tuyển dụng nhân sự.
 • Tối thiểu tốt nghiệp cử nhân QTKD, quản lý nhân sự, hoặc các chuyên ngành liên quan khác;
 • Phối hợp với khối Marketing:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Phối hợp với Phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự, đào tạo, cải tiến chính sách nhân sự, ….
 • Thực hiện công việc cá nhân:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ28.000.000 VNĐ một tháng
 • Đào tạo nhân sự nâng cao, kế thừa:
 • Tổ chức, bố trí nhân lực sản xuất hợp lý, sản xuất đạt hiệu quả cao, nhân sự không bị biến động.
 • Sản xuất/Vận hành sản xuất.