Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
KOSY
Hà Nội
 • Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 và chủ nhật).
 • Các bạn ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng, vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự - 024…
KOSY
Hà Nội
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (ext 604) gặp Ms.
 • Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ chủ nhật).
 • Chứng minh thư nhân dân.
 • Tính tổng mức đầu tư;
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (ext 604) gặp Ms Dương Hạnh hoặc Mr Nguyễn Nam – Phụ trách Tuyển dụng.
 • Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 và…
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (ext 604) gặp Ms.
 • Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 và chủ nhật).
 • Thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (ext 604) gặp Ms.
 • Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 và chủ nhật).
 • Thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ chủ nhật).
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (ext 604) gặp Ms Vũ Hồng Huệ - Phụ trách Tuyển dụng.
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ chủ nhật).
 • Chứng minh thư nhân dân.
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (ext 604) gặp Ms Huệ hoặc Ms Dương Hạnh - Phụ…
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (ext 604) gặp Ms.
 • Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 và chủ nhật).
 • Phụ cấp điện thoại, ăn trưa.
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (ext 604) gặp Ms Vũ Hồng Huệ hoặc Ms Dương Hạnh - Phụ trách Tuyển dụng.
 • Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 và…
KOSY
Hà Nội
Easily apply
 • Chứng minh thư nhân dân.
 • Phòng Nhân sự - 024.3837 8866 (ext 604) gặp Ms Huệ hoặc Ms Dương Hạnh - Phụ trách Tuyển dụng.
 • Bóc tách khối lượng công trình.