Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ new

DOJI
Hà Nội
  • Tuyển chọn nhân sự, xây dựng bộ máy vận hành của kênh TMĐT;
  • Kỹ năng kiểm soát công việc và nhân sự;
  • Kỹ năng quản lý nhân sự và dẫn dắt nhóm làm việc;
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.