Hành Chính Nhân Sự jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Temporary (undo) Bất Động Sản Queen Land (undo) undo all
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
Bất Động Sản Queen Land
Hà Nội
 • Làm việc theo giờ hành chính (Thời gian:
 • Thực hiện các sự kiện bán hàng do Công ty tổ chức.
 • Tham gia các sự kiện đào tạo của công ty và chủ đầu tư.
Bất Động Sản Queen Land
Hà Nội
 • Làm việc theo giờ hành chính (Thời gian:
 • Với tư duy nhân lực chínhsự phát triển của công ty, Queen Land luôn tập trung xây dựng chính sách, chế độ làm việc…
Bất Động Sản Queen Land
Hà Nội
 • Làm việc theo giờ hành chính (Thời gian:
 • Với tư duy nhân lực chínhsự phát triển của công ty, Queen Land luôn tập trung xây dựng chính sách, chế độ làm việc…
Bất Động Sản Queen Land
Hà Nội
 • Làm việc theo giờ hành chính (Thời gian:
 • Với tư duy nhân lực chínhsự phát triển của công ty, Queen Land luôn tập trung xây dựng chính sách, chế độ làm việc…
Bất Động Sản Queen Land
Hà Nội
 • Làm việc theo giờ hành chính (Thời gian:
 • Thực hiện các sự kiện bán hàng do Công ty tổ chức.
 • Tham gia các sự kiện đào tạo của công ty và chủ đầu tư.
Bất Động Sản Queen Land
Hà Nội
 • Làm việc theo giờ hành chính (Thời gian:
 • Với tư duy nhân lực chínhsự phát triển của công ty, Queen Land luôn tập trung xây dựng chính sách, chế độ làm việc…

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds