Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính Nhân Sự jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ ( BỘ PHẬN GAHR )

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • NHÂN VIÊN NHÂN SỰ ( BỘ PHẬN GAHR ).
 • Chấp nhận ứng viên đã có kinh nghiệm Hành chính nhân sự tại các công ty điện tử.

Nhân Viên Hành Chính Phụ Trách An Ninh (Không Cần Kinh Nghiệ...

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên những ứng viên đã từng làm Nhân viên phụ trách an ninh hoặc Nhân viên Hành chính nhân sự…

NHÂN VIÊN AN NINH ( BỘ PHẬN GAHR ) - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHI... new

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên những ứng viên đã từng làm Nhân viên phụ trách an ninh hoặc Nhân viên Hành chính nhân sự…

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Wire Bonding / Die Bonding / Housing...

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Wire Bonding / Die Bonding / Housing Attach.
 • Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức…

Nhân Viên Kỹ Thuật SMD (Bộ Phận MOB SMD) - Không Cần Kinh Ng...

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Quản lý đào tạo thao tác công nhân trên line.
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam.

Nhân Viên Kho Thành Phẩm ( Bộ Phận SET PC )

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Quản lý nhân lực, sắp xếp, phân công công việc cho công nhân viên trong kho.
 • Nhân Viên Kho Thành Phẩm ( Bộ Phận SET PC ).

NHÂN VIÊN IT

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Phân tích nguyên nhân sự cố hệ thống MES.
 • Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức cho công nhân viên hàng…

Nhân Viên EHS

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức cho công nhân viên hàng năm.
 • Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam.

TỔNG QUẢN CHẤT LƯỢNG CS/QA ( BỘ PHẬN SET QA ) new

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức cho công nhân viên hàng năm.

PHÓ PHÒNG TUYỂN DỤNG (BỘ PHẬN GAHR ) new

Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Trường - Phòng Hành Chính Nhân Sự.
 • Thiết lập các nguồn đăng tin tuyển dụng nhân sự cho từng vị trí.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Nhân sự, Quản lý…

Get new jobs for this search by email