Create your CV - It only takes a few seconds

Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên Thị trường thức ăn chăn nuôi

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Hà Nam
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống gia súc, gia cầm, chế biến thịt;
  • Tập đoàn DABACO Việt Nam*.
  • Thu nhập khởi điểm từ:
» Create your CV - It only takes a few seconds