Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 718 jobs
Việt Nam Center Power Tech
Đồng Nai
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên đơn xin mua hàng hóa cho bộ phận Hành chính nhân sự.
 • Nhận, chuyển bưu phẩm, công văn.
 • Báo cơm cho nhà ăn.
 • Báo phí cho bộ phận.
 • Chấm công cho công nhân.
HD Bank
Đồng Nai
 • Tài chính, Ngân hàng, Hành chính - Thư ký, Nhân sự hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Chính trực, đáng tin cậy.
 • HDBank Gia Ray (Xuân Lộc).
Nhựa Đồng Nai
Đồng Nai
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự hành chính.
 • Công chứng, apec, visa, photo tài liệu, in ấn hồ sơ công ty.
 • Mua sắm nhỏ lẻ theo yêu cầu các phòng ban:
Nhà Máy Sản Xuất Cồn Tùng Lâm
Đồng Nai
 • Chấm công, Tính lương toàn nhà máy.
 • Theo dõi tăng ca, ngày nghỉ của CB-CNV.
 • Theo dõi thực hiện các chế độ phúc lợi của cb-cnv.
 • Lập và báo cáo BHXH, BHYT, BHTN.
Công Ty TNHH Y.S.P. Việt Nam
Đồng Nai
 • Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm các hoạt động về hành chính nhân sự.
 • Có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực hành chánh nhân sự Yêu cầu hồ sơ - Đơn xin việc.
EPE Packaging
Đồng Nai
 • Thực hiện các công tác hành chính khác.
 • Bảo Hiểm Và Tiền Lương (C&B),Hành chính Văn phòng,Tuyển Dụng (HR).
 • Đảm nhận công tác tính lương, thưởng.
Công Nghệ Vĩnh Thọ
Đồng Nai
 • Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV toàn Công ty:
 • Lưu hồ sơ CNV trong file theo bộ phận.
 • Lập danh sách CNV Công ty theo biểu mẫu, cập nhật định kỳ hàng tháng.
Đầu Tư Vitasco
Đồng Nai
 • Thực hiện công việc hành chính văn phòng.
 • Cập nhật quy trình, chính sách, hệ thống form mẫu của Công ty;
 • Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động …
Masan MEATLife - CTy MNS Meat Hà Nam
Đồng Nai
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hiểu rõ quy trình thực hiện công việc hành chính và y tế.
 • Theo dõi sức khỏe, cấp phát thuốc cho cán bộ công nhân viên bị các bệnh thông thường như:
AUSTDOOR
Đồng Nai
 • Theo dõi các hợp đồng quản lý hành chính như thuê Văn phòng, điện thoại,...
 • Quản lý tài sản văn phòng:
 • Đèn điện, PCCC, cơ sở hạ tầng của Công ty.