Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2,104 jobs
Ðà Nẵng
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Am hiểu về công tác Hành chính - Nhân sự.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.Xây dựng hệ…
Công Nghệ QCM
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Rà soát lại các văn bản hành chính, qui định của công ty để sắp xếp và lưu trữ khoa học.
 • Lương thưởng theo chính sách của Công ty.
 • Kiểm tra chấm công nhân viên.
Công ty cổ phần Resvico
Ðà Nẵng
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR),Thư Ký.
 • Quản lý hồ sơ, chế độ chính sách, bảo hiểm nhân sự.
 • Theo dõi và xử lý các biến động về nhân sự trong Công ty,…
CƠ KHÍ HÀ GIANG PHƯỚC TƯỜNG
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi các chi phí hành chính.
 • Thực hiện công tác văn thư, hành chính:
 • Các công việc khác liên quan hành chính theo sự điều động của Trưởng phòng và BLĐ.
TNHH MTV TPO
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại hình thời gian làm việc Giờ hành chính.
 • Vị trí tuyển dụng Nhân viên hành chính văn phòng.
 • Yêu cầu công việc -Làm công tác hành chính văn phòng tại công ty.
Ðà Nẵng
 • Phân hiệu trường ĐH FPT tại ĐN, KĐT FPT City, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, ĐN.
 • Quản lý văn thư lưu trữ, thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước.
Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc hành chính chung của công ty (bao gồm:
 • Xây dựng các chính sách cho người lao động;
 • Theo dõi thực hiện các chính sách phúc lợi, các chế…
TM Mai Anh
Ðà Nẵng
 • Quản lý cùng với trưởng phòng hành chính nhân sự.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực hành chính nhân sự.
 • Chi tiết, chính xác, nhân phẩm tốt.
INSULPACK Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Am hiểu và vận dụng tốt các chính sách, quy chế, quy định về lao động, Bảo hiểm xã hội.
 • Theo dõi, thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH , HĐLĐ của Công ty.
Ðà Nẵng
 • Phân hiệu trường ĐH FPT tại ĐN, KĐT FPT City, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, ĐN.
 • + Thực hiện các công việc nghiệp vụ như:
 • Theo dõi toàn bộ tài sản của trường bao gồm: