Hành Chính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 77 jobs
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG.
 • Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
 • Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng:
 • Phân tích sự cố hệ thống.
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm cơ bản trên máy tính.
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển nhân viên hành chính văn phòng, tuyển…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm thực tế về triển khai, vận hành các hệ thống security về endpoint, data.
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển nhân viên…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Được hưởng các chế độ, chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và người thân:
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển nhân viên hành…
VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên Đại học Luật chính quy.
 • Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do công ty ban hành, ký kết.
 • Khám sức khỏe định kỳ.
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Code, test và vận hành các dịch vụ.
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển nhân viên hành chính văn phòng, tuyển nhân viên Lập trình, tuyển…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Được hưởng các chế độ, chính sách chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và người thân:
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển nhân viên hành…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển nhân viên hành chính văn phòng, tuyển nhân viên Lập trình, tuyển nhân viên kế toán, việc làm fpt,…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Code, test và vận hành các dịch vụ.
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển nhân viên hành chính văn phòng, tuyển nhân viên Lập trình, tuyển…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Code, test và vận hành các dịch vụ.
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển nhân viên hành chính văn phòng, tuyển nhân viên Lập trình, tuyển…